Uncategorized

Uncategorized trong WordPress. Khi đề cập việc tổ chức nội dung, thẻ và danh mục là hai tính năng nổi bật và được sử dụng phổ biến.

Một danh mục nhắc đến như là một phân loại. Được dùng để nhóm và chọn các bài viết liên quan với nhau. Mặc dù các thẻ là hoàn toàn tùy chọn. Một danh mục mặc định của WordPress là bắt buộc và không thể truy xuất được.

Tuy nhiên, bài đăng của bạn luôn thuộc về một danh mục bất kể bạn có phân loại nó hay không. Danh mục mặc định của Uncool kết quả là. Nó sẽ tự động xuất hiện cùng với bài post của bạn khi mà bạn không phân loại nó.

Loại danh mục này nhằm mục tiêu hỗ trợ các quản trị web đặt hàng nội dung của họ. Theo thực tế, nó là vô nghĩa và không giúp được gì để thu hút bạn đọc. Và cạnh tranh với các trang website cạnh tranh khác trên SERPs (Trang kết quả của Công cụ Tìm kiếm).