Máy tính Hưng Danh

Nền Tảng Nvidia Omiverse và 5 phần quan trọng

NVIDIA công bố Công nghệ Omniverse vào năm 2019 cho nhu cầu thiết kế và phát triển sản phẩm của chính mình. Ngày nay, phiên bản Omniverse Beta và Omniverse Enterprise đã sẵn sàng đơn giản hóa và đẩy nhanh quy trình làm việc thiết kế 3D phức tạp..

NVIDIA Omniverse™ là một nền tảng cộng tác mô phỏng thời gian thực mạnh mẽ, đa GPU cho các dây chuyền sản xuất 3D và dựa trên Pixar Universal Scene Description (USD) và NVIDIA RTX.

Nó cung cấp khả năng tương tác thời gian thực phổ quát trên các ứng dụng và hoạt động như một trung tâm cho khách hàng và ứng dụng.

5 phần chính của NVIDIA Omniverse Platform: Connect – Nucleus – Kit – Simulation – RTX Renderer

Omniverse Nucleus

Omniverse Nucleus chính là cốt lõi của nền tảng Omniverse

Nói chung, nó có thể quản trị người dùng, kết nối các dịch vụ và lưu trữ dữ liệu. Bạn có thể xem nó như là đám mây riêng của bạn cho nội dung 3D.

Nucleus cho phép đồng bộ hóa trực tiếp. Đây là một mô hình xuất bản / đăng ký, trong đó nhiều Khách hàng được kết nối với nó theo cách mà một khi một trong những Khách hàng đó gửi thay đổi (xuất bản), mọi Khách hàng khác (người đăng ký) sẽ ngay lập tức nhận được thay đổi đó.

Omniverse connect

Tiếp theo, Omniverse connect cung cấp SDK cho phép các ứng dụng DCC bên ngoài được tích hợp đầy đủ trên nền tảng Omniverse.

Nhiều công cụ DCC 3D chuyên nghiệp phổ biến đã được kết nối nhưng với các nhà phát triển SDK được cung cấp có thể tạo các đầu nối ứng dụng tùy chỉnh của riêng họ và họ có thể tham gia mở rộng danh sách các đầu nối Omniverse.

Omniverse Kit

Omniverse Kit là khuôn khổ để phát triển các ứng dụng dựa trên quy trình làm việc tinh gọn, hiệu quả.

Dù lớn hay nhỏ, Omniverse Kit là cốt lõi cho tất cả các ứng dụng trên Omniverse và bạn có thể tạo ứng dụng của riêng mình với Omniverse Kit.

Omnivers simulation

Omnivers simulation cung cấp các mô phỏng vật lý thế giới thực chất lượng cao để mô phỏng vật lý, thêm hành vi, phát triển AI và nhiều hơn nữa với một loạt các phần mở rộng mô phỏng Omniverse.

Omniverse RTX Renderer

Omniverse RTX Renderer cung cấp ray tracing có thể mở rộng, chính xác và kết xuất theo dõi đường dẫn trên các ứng dụng trên nền tảng.

Nó cung cấp chất lượng phim trong thời gian thực ở khắp mọi nơi trên Omniverse.

Khi xem xét việc sử dụng, chúng ta có thể đơn giản hóa cấu trúc thành Ứng dụng, Nucleus, và Kết nối. Đây là những cách chính mà chúng ta sẽ gặp phải nền tảng.

Các ứng dụng và kết nối giao tiếp thông qua Nucleus và tất cả giao tiếp có thể là hai chiều. Điều này có nghĩa là cho dù làm việc trong các ứng dụng hoặc ứng dụng DCC được kết nối, người dùng có thể làm việc đồng thời trong thời gian thực trên bất kỳ dự án nào. 

Đối với một số người dùng, một đầu nối cụ thể có thể là tất cả những gì họ cần trong khi những người khác có thể sử dụng nhiều đầu nối và nhiều ứng dụng. Cuối cùng, Omniverse có thể chứa hầu như bất kỳ sự kết hợp nào của các công cụ cho một quy trình làm việc ưa thích phù hợp với bạn. 

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.