Máy tính Hưng Danh

Leadtek Workstation GPU Deep Learning Benchmark

Bài viết Leadtek Workstation GPU Deep Learning Benchmark sẽ tổng quan về điểm chuẩn của các dòng Quadro mơi: RTX A6000, A5000 và quadro thế hệ trước là RTX 6000, 8000.Thông qua phần mềm và phần cứng được thiết lập sẵn.

Thông tin về hardware và software cho Leadtek Workstation GPU Deep Learning Benchmark:

Phân loại hình ảnh cho Single Model:

Phân loại hình ảnh trên Leadtek RTX A6000

  • So sánh điểm chuẩn của Single GPU và Dual GPU 
  • Hiệu năng sẽ tăng khoảng 86% – 96% trên Dual GPU 
  • Dual GPU được bật với NVLink 
  • So sánh sử dụng NVLink
  • RTX A6000 sử dụng P2P trên dual GPU, NVLink không giúp nhiều trong trường hợp này 

2. Phân loại hình ảnh trên Leadtek RTX A5000

  • So sánh điểm chuẩn Single và Dual GPU 
  • Hiệu năng sẽ tăng khoảng 82% – 91% trên Dual GPU 
  • Dual GPU được bật với NVLink 
  • So sánh sử dụng NVLink
  • RTX A6000 sử dụng P2P trên dual GPU, NVLink không giúp nhiều trong trường hợp này 

So sánh hiệu năng training với 2 GPUs của các dòng Leadtek RTX mới và cũ

1. So sánh hiệu năng RTX A6000 vs RTX 8000
* So sánh 2 GPUs có cùng 48gb Ram 
* RTX A6000 (Cores 10752/FP32 Performance: 38.7 TFLOPS)
* RTX 8000 (Cores 4608/FP32 Performance: 16.3TFLOPS)
* RTX A6000 tốt hơn RTX 8000 khoảng 22% – 57% 

2. So sánh hiệu năng RTX A6000 và RTX 6000
* So sánh hiệu năng giữa một RTX A6000 và hai RTX 6000
* RTX A6000 (Cores 10752/FP32 Performance: 38.7 TFLOPS)
* RTX 6000 (Cores 4608/FP32 Performance: 16.3TFLOPS)
* Hai RTX A6000 GPU thì tốt hơn RTX A6000 khoảng 10% – 30% hiệu năng khi nhận dạng hình ảnh 
* RTX A6000 tốt hơn RTX 6000 trong phiên dịch ngôn ngữ. Đặc biệt, single precision cao hơn 57% – half precision cao hơn 5% 

3. So sánh hiệu năng RTX A5000 và RTX 6000
* So sánh 2 GPUs có cùng 24Gb Ram 
* RTX A5000 (Cores 8192/FP32 Performance: 27.8 TFLOPS)
* RTX 8000 (Cores 4608/FP32 Performance: 16.3TFLOPS)
* RTX A5000 có hiệu năng tốt hơn khảong 10% – 50%

Tham khảo các sản phẩm Workstation: Tại đây.

Cập nhật tin tức khuyến mãi và thông tin mới nhất tại: FANPAGE MÁY TÍNH HƯNG DANH

Các tin tức IT mới nhất tại: Tin tức