Thiết bị mạng là tập hợp nhiều thiết bị dùng để kết nối 1 hoặc nhiều mạng LAN với nhau. Chúng hoàn toàn có khả năng kết nối được nhiều segment lại với nhau. Tuy nhiên, số lượng bao nhiêu thì còn phụ thuộc vào số lượng cổng trên thiết bị đó.

Để cho dòng dữ liệu giữa hai phần mạng có thể truyền qua lại cho nhau được. Người ta sử dụng các thiết bị liên kết đặc biệt. Hay còn gọi là các phụ kiện mạng. Một số thiết bị cơ bản mà bạn có thể gặp như: Card Mạng, hub, switch, bridge, router, gateway…

Tùy theo những đặc điểm giống và khác nhau giữa hai phần mạng cần liên kết. Có thể thực hiện được bằng cách chọn các loại thiết bị liên kết cho phù hợp. Trong số các loại kết nối như bộ lặp (repeater), cầu nối (bridge), router và gateway. Những thiết bị liên kết này được chọn theo nhiệm vụ của chúng theo mô hình ISO/OSI.