Máy tính Hưng Danh

Thẻ: workstation

Build máy sử dụng Cinema 4D hiệu quá

Build máy sử dụng Cinema 4D hiệu quá

Cinema 4D là giải pháp phần mềm dựng hình, hoạt hình, mô phỏng và dựng hình 3D chuyên nghiệp. Bộ công cụ mạnh mẽ, linh hoạt và ổn định này giúp quy trình làm việc 3D dễ tiếp cận và hiệu quả hơn cho thiết kế, đồ họa chuyển...

Xem thêm