Máy tính Hưng Danh

Thẻ: rendering

Build máy sử dụng Cinema 4D hiệu quá

Build máy sử dụng Cinema 4D hiệu quá

Cinema 4D là giải pháp phần mềm dựng hình, hoạt hình, mô phỏng và dựng hình 3D chuyên nghiệp. Bộ công cụ mạnh mẽ, linh hoạt và ổn định này giúp quy trình làm việc 3D dễ tiếp cận và hiệu quả hơn cho thiết kế, đồ họa chuyển...

Xem thêm

Đề Xuất Phần Cứng Cho OctaneRender

Đề Xuất Phần Cứng Cho OctaneRender OctaneRender là một trong những công cụ kết xuất phổ biến và nhanh nhất trên thế giới. Với các khả năng hiệu xuất mà OctaneRender cung cấp. Có thể dễ dàng hiểu tại sao nó lại được các chuyên gia yêu thích đến vậy. Kết...

Xem thêm