Máy tính Hưng Danh

Thẻ: Intel bắt đầu thiết kế quy trình 7nm cho Meteor Lake