Scientific computing là gì?

Scientific computing được hiểu theo nghĩa tiếng Việt là Khoa học máy tính. Là một ngành học, trong đó nó nghiên cứu về tất cả những gì liên quan về cấu trúc máy tính. (Bao gồm tất cả các lý thuyết, cơ sở lý luận về ứng dụng, thông tin, tính toán, thực thành của hệ thống máy tính). Nghiên cứu về môi trường ngoại mạng, môi trường web.

Ngoài ra ngành học này cũng có liên quan đến các hệ điều hành. Hay bộ xử lý thông tin & dữ liệu. Ngôn ngữ lập trình cho cả phần cứng. và phần mềm. Xa hơn một chút, Khoa học máy tính nghiên cứu cả về trí tuệ nhân tạo AI. Vấn đề bảo mật và an toàn cho máy tính, thiết kế ứng dụng, phát triển ứng dụng…

Có thể nói Khoa học máy tính là phương thức mà con người tạo ra. Với mục đích dùng để tiếp cận với nền khoa học thực tiễn. Để có thể tính toán cấu trúc, biểu hiện, thuật toán cơ bản. Và đưa ra số liệu chính xác cho việc nghiên cứu tính khả thi.