Máy tính Hưng Danh

RTX AI Software Pack

RTX AI SOFTWARE PACK

Leadtek RTX AI Software Pack là một bộ công cụ tích hợp tất cả các thành phần phân tích được sử dụng cho các dự án AI. Nó đã được cài đặt sẵn một Development Environment hoàn chỉnh, bao gồm hệ điều hành, trình điều khiển GPU, bộ công cụ CUDA, Deep Learning Libraries và nhiều Deep Learning/Machine Learning Framework. Tất cả các dự án nghiên cứu AI và nhiệm vụ phát triển dữ liệu lớn có thể được bắt đầu ngay sau khi khởi động hệ thống. Máy trạm và máy chủ GPU được tối ưu hóa cho phần cứng và phần mềm, loại bỏ quá trình cài đặt rườm rà. Khi kết hợp với GDMS, nó mang lại lợi ích quản lý các dự án AI và tài nguyên GPU hiệu quả hơn.

Instant AI Deloyment

One-click Start of Pre-Installed System

Sau khi xác minh và khởi động, hệ điều hành, trình điều khiển GPU, bộ công cụ CUDA, cuDNN, NCCL, gói nvidia-docker và NVIDIA DCGM sẽ được tự động cài đặt. Tránh quá trình cài đặt và gỡ lỗi rườm rà trong môi trường dự án GPU và AI, do đó cho phép các nhà nghiên cứu nhanh chóng bắt đầu các dự án phát triển của họ.

Restore System in One Click

Trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào, chức năng khôi phục sẽ khôi phục hệ thống trở lại trạng thái mặc định ban đầu, do đó giảm thời gian hệ thống cần thiết để kiểm tra và cài đặt lại phần mềm.

The Best Virtual Platform

Docker engine là một trong những nền tảng phát triển phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, có tính năng cài đặt dễ dàng, tính di động hoàn chỉnh và bảo trì đơn giản. Thông qua trình cắm thêm nvidia-docker, Docker hiện có thể hỗ trợ môi trường phát triển GPU. Giảm gánh nặng hệ thống và xung đột phiên bản giữa các thư viện phụ thuộc xảy ra khi môi trường phát triển được cài đặt trên máy chủ.

Hỗ trợ Framework AI Development mới nhất

Phần mềm được cài sẵn 11 Deep Learning/Machine Learning Framework phổ biến nhất, bao gồm các Framework phát triển AI được NVIDIA NGC tối ưu hóa. Phần mềm cũng cung cấp một cửa sổ kiểm tra Framework để tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực xác minh của bạn về môi trường phát triển.

Giám sát hệ thống - System GPU Monitoring

Phần mềm có thể theo dõi tình trạng thực thi và sức khỏe của GPU và bộ nhớ GPU, đồng thời có thể xuất các bản ghi giám sát để lưu trữ. Nó cho phép bạn hiểu rõ ràng về tài nguyên phần cứng GPU và trạng thái của GPU trong quá trình thực thi.

Bằng cách trở thành một hệ thống GPU được quản lý bởi GDMS, bạn có thể quản lý, phân bổ và sử dụng tài nguyên GPU thông qua GDMS một cách hiệu quả hơn. Giải pháp tích hợp lý tưởng cho quản lý dự án AI doanh nghiệp, ứng dụng lớp học thông minh và nhóm nghiên cứu.

RTX AI Software Pack Desktop

  • Giao diện người dùng gọn gàng
  • Hỗ trợ các Deep Learning/Machine Learning Frameworks mới nhất
  • Bắt đầu các dự án phát triển AI bằng các lệnh đơn giản

Start AI Development in a snap

WinFast GPU Workstation and Server

AI Deep Learning Solution