Real-time Engines là tập hợp các ứng dụng cho phép bạn khai thác sức mạnh của máy tính để tương tác thời gian thực với các nội dung được sản xuất. Bao gồm các engine sau:

  • Game Development
  • Unity
  • Unreal Engine
  • Virtual Production

Việc tách riêng danh mục Realtime Engines giúp chúng tôi cung cấp các giải pháp phù hợp hơn với đối tượng người dùng các giải pháp tương tác thời gian thực với nội dung của họ. Không chỉ gói gọn trong lĩnh vực game development. Realtime Engines còn khai thác các lĩnh vực mới là Virtual Production với sự trợ giúp của các ứng dụng như Unreal Engine hay vMix.

Một trong những phương pháp được biết đến nhiều nhất của Virtual Productuin là phim trường ảo. Đây việc tạo ra một cảnh kết xuất ảo real time. Bằng việc sử dụng một màn hình LED khổng lồ và ứng dụng công nghệ game engine để bao phủ toàn bộ đạo cụ và diễn viên. Và khi máy quay camera di chuyển, phim trường ảo trên màn hình LED cũng thay đổi theo bằng việc sử dụng các công nghệ đồ họa kỹ xảo để điều hướng cảnh quan ảo.