Chuột máy tính (tiếng Anh: computer mouse). Là một thiết bị ngoại vi của máy tính dùng để điều khiển và làm việc với máy tính.

Để sử dụng chuột máy tính nhất thiết phải sử dụng màn hình máy tính. Để quan sát toạ độ và thao tác di chuyển của chuột trên màn hình.

Việc sử dụng từ chuột với định nghĩa là một thiết bị điều khiển máy tính sớm nhất là trong một cuốn sách được xuất bản vào năm 1965: Giới thiệu thiết bị hỗ trợ điều khiển máy tính của Bill English. Người phát minh ra nó, Douglas Engelbart. Sử dụng tên này để gọi phát minh của mình vì đuôi lòi ra của nó.

Cuốn từ điển Oxford có ghi rằng số nhiều của mouse (con chuột trong tiếng Anh). Với định nghĩa là động vật thuộc bộ Gặm nhấm là mice. Còn số nhiều của mouse với định nghĩa là thiết bị điều khiển máy tính là mice hoặc mouses.

Tuy nhiên, trong sử dụng thường ngày thì người ta thường sử dụng từ số nhiều là mice để ám chỉ con chuột. Là một thiết bị điều khiển máy tính. Và vì vậy cách sử dụng thông dụng đầu tiên ám chỉ thiết bị này là mice. (Mặc dù vậy cuốn từ điển này trích dẫn một cách sử dụng năm 1984. Khi đã có thực sự vài cách sử dụng như thế sớm hơn. Ví dụ như cuốn Máy tính với vai trò là một thiết bị giao tiếp của J. C. R. Licklider. Được xuất bản năm 1968).

Còn cuốn Từ điển di sản Mỹ của tiếng Anh. Phần 15 thì cho rằng số nhiều của thiết bị này có thể là mice hoặc mouses. Thế nhưng, theo tạp chí Wired. Một trong những tạp chí đặt tiêu chuẩn của kỹ nghệ máy tính, thì số nhiều của chuột máy tính là mouses.