Máy vi tính (Computer, PC) là một thiết bị có thể lập trình để lưu trữ. Truy xuất và xử lý dữ liệu. Thuật ngữ “máy tính” ban đầu được đặt cho con người thực hiện các phép tính số bằng máy cơ học. Chẳng hạn như bàn tính và quy tắc trượt. Thuật ngữ này sau đó được đặt cho một thiết bị cơ khí. Khi chúng bắt đầu thay thế máy cơ học của con người. Vi tính ngày nay là thiết bị điện tử chấp nhận dữ liệu ( đầu vào ). Xử lý dữ liệu đó, tạo ra đầu ra và lưu trữ kết quả.

Vi tính kỹ thuật số đầu tiên và thứ mà hầu hết mọi người biết được gọi là ENIAC. Nó được chế tạo trong Thế chiến thứ hai (1943-1946). Và được thiết kế để giúp tự động hóa các tính toán của con người thực hiện. Bằng cách thực hiện các phép tính này trên vi tính. Họ có thể đạt được kết quả nhanh hơn nhiều và ít lỗi hơn.

Các vi tính ban đầu như ENIAC sử dụng ống chân không. Và có kích thước lớn (đôi khi là kích thước phòng). Và chỉ được tìm thấy trong các doanh nghiệp, trường đại học hoặc chính phủ. Sau đó, máy vi tính bắt đầu sử dụng bóng bán dẫn và các bộ phận nhỏ hơn. Và rẻ hơn cho phép người bình thường sở hữu máy tính.