Bộ nhớ trong (Internal Memory) là khái niệm chỉ các loại bộ nhớ được lắp đặt sẵn. Và sử dụng trong các thiết bị như máy tính, điện thoại hay máy tính bảng. Bộ nhớ trong thường có 2 loại chính: Bộ nhớ chính (RAM, ROM) và bộ nhớ đệm (Cache).

RAM – bộ nhớ trong (Random Access Memory). Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên. Loại bộ nhớ này được các ứng dụng hay hệ điều hành sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Giúp truy xuất dữ liệu nhanh hơn khi cần thiết.

ROM (Read-only Memory) là bộ nhớ chỉ đọc. Là loại bộ nhớ được lưu từ trước. Chứa hệ điều hành và các ứng dụng giúp thiết bị có thể khởi động. Đây cũng là loại bộ nhớ giúp bạn lưu trữ các dữ liệu cá nhân. ROM ở đây không phải là bộ nhớ ổ cứng. Mà là một bộ nhớ trong máy tính. Thường được trang bị thẳng trên mainboard để chứa BIOS, Firmware của main.