Máy tính Hưng Danh

Leadtek Big Data Solutions

Các giải pháp Big Data của Leadtek có thể tích hợp một cách có hệ thống vào các hệ thống trong trường hoặc ngoài khuôn viên trường. Ngay cả các tài liệu ở các định dạng tệp khác nhau cũng có thể được tổng hợp thành kho dữ liệu có khả năng mở rộng cao. Từ đó các nhà phân tích có được dữ liệu nhanh chóng và rõ ràng để phân tích chéo và trình bày chúng dưới dạng biểu đồ thống kê thời gian thực. Giúp người dùng khám phá các điểm nổi bật, lập kế hoạch chiến lược và đưa ra quyết định một cách hiệu quả và khoa học.

Cấu trúc nghiên cứu

Kho dữ liệu phù hợp nhất với cấu trúc dữ liệu

Kho dữ liệu là nền tảng cốt lõi của nghiên cứu thể chế. Nhiệm vụ khó khăn nhất cần vượt qua là thu thập dữ liệu, kiểm kê và dọn dẹp. Leadtek đã tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu của hơn 30 trường, có thể giúp các trường ổn định nền tảng của kho dữ liệu nghiên cứu, để các trường có thể nhanh chóng hiểu được tình hình của trường, quét các điểm mù của quản lý và tối ưu hóa việc quản lý phân bổ nguồn lực của trường.