Laptop hay còn gọi là máy tính xách tay. Là một chiếc máy tính cá nhân giúp dễ dàng mang đi. Và làm việc ở những địa điểm và địa hình khác nhau. Những chiếc máy tính xách tay đã được thiết kế đầy đủ chức năng giống như một máy tính để bàn. Có nghĩa là chúng cũng có thể chạy những phần mềm tương tự. Và mở những tập tin cùng loại như chiếc máy tính để bàn.Tuy nhiên, một số loại máy tính xách tay như Netbook, lại bỏ đi một số chức năng để có thể cầm tay nhiều hơn.

Sau khi được giải đáp laptop là gì. Thì nhiều người vẫn phân vân rằng máy tính xách tay khác máy tính để bàn ở điểm gì.

Máy tính xách tay được thiết kế tiện lợi cho việc di chuyển nhiều. Di động thường xuyên của người dùng máy tính. Nên có nhiều khác biệt quan trọng giữa desktop và laptop.