Máy tính Hưng Danh

GPU DOCKER MANAGEMENT SYSTEM (GDMS)​

GPU DOCKER MANAGEMENT SYSTEM (GDMS)

Leadtek GPU Docker Management System (GDMS) là một phần mềm quản lý và phân bổ tài nguyên GPU dựa trên Docker. GDMS sử dụng giao diện người dùng trực quan và đồ họa để quản lý tập trung các dự án AI và dữ liệu lớn cũng như tài nguyên phát triển cho các trường đại học / trường học, cơ quan nghiên cứu và tập đoàn.

TỔNG QUAN

Leadtek GPU Docker Management System (GDMS) là một phần mềm quản lý và phân bổ tài nguyên GPU dựa trên Docker. GDMS sử dụng giao diện người dùng trực quan và đồ họa để quản lý tập trung các dự án AI và dữ liệu lớn cũng như tài nguyên phát triển cho các trường đại học / trường học, cơ quan nghiên cứu và tập đoàn.

Được kết hợp với các máy trạm và máy chủ Leadtek WinFast GPU, GDMS cho phép bạn tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên, quản lý các tác vụ của bạn hiệu quả hơn và giảm tổng chi phí sở hữu. Tất cả các trường học, tổ chức và tập đoàn sẽ được hưởng lợi từ GDMS trong việc triển khai môi trường phát triển của họ, bất kể đó là dự án phát triển AI, khóa đào tạo về AI hay dự án ứng dụng tăng tốc GPU.

 

Quản lý tài nguyên dự án

Với giao diện người dùng trực quan và đơn giản của GDMS, ngay cả khi không biết lệnh Docker nào, bạn vẫn có thể dễ dàng bắt đầu các tác vụ quản lý của mình, bao gồm tạo, xóa, khởi động hoặc tạm ngừng dự án.

Theo dõi hiệu suất GPU Real-time

Bạn có thể xem ngay trạng thái sử dụng tài nguyên của tất cả các máy trạm và máy chủ GPU được quản lý, bao gồm CPU, bộ nhớ hệ thống, GPU và bộ nhớ GPU của chúng. GDMS giúp bạn hiểu trạng thái mới nhất của các tài nguyên bị chiếm dụng và nhàn rỗi trong hệ thống GPU của bạn.

Giao diện người dùng trực quan

Tối đa hiệu quả đầu tư

GDMS cung cấp hai chế độ phân bổ tài nguyên GPU: Chế độ Chia sẻ – chia sẻ một GPU giữa nhiều người dùng, trong khi Chế độ Độc quyền có thể chia nhiều GPU cho một người dùng. Hai chế độ cho phép bạn tự do định cấu hình các tài nguyên phần cứng cần thiết cho mỗi dự án AI. Đối với các khóa học AI có nhiều sinh viên tham dự, bạn không cần chuẩn bị máy trạm GPU cho từng sinh viên nữa. Đối với các dự án phát triển AI của công ty, giờ đây bạn có thể cung cấp cho mỗi nhóm dự án tài nguyên phần cứng GPU độc lập mà không có bất kỳ xung đột nào.

GDMS giúp giảm đáng kể chi phí cho GPU cũng như:

Áp dụng cho Nghiên cứu và Giáo dục

Hỗ trợ SSH Connections và công cụ Jupyter Notebook dùng trong nghiên cứu và các khóa học

Hỗ trợ thiết lập hệ thống lưu trữ Offline

Sử dụng hệ thống lưu trữ sẵn có để giảm thời gian trao đổi và các yếu tố bảo mật

Task Scheduling

Tăng hiệu quả hệ thống GPU và các nhiệm vụ quản lý dự án

Start AI Development in a snap

WinFast GPU Workstation and Server

AI Deep Learning Solution