Các Server GPU đến từ Gigabyte với nhiều tùy chọn cấu hình. Bao gồm cả máy chủ sử dụng GPU A100 SXM4 cho nhiều mục đích:

– Deep Learning

– Artificial Intelligence

– Scientific Computing

– Data Analytics