Máy tính Hưng Danh

Các câu hỏi thường liên quan đến phần mềm V-ray (phần 1)

Các câu hỏi thường liên quan đến phần mềm V-ray (phần 1)
Trong bài đăng này, tôi sẽ cho bạn biết về vấn đề xung quanh phần mềm Vray. Hãy cùng tham khảo các câu hỏi về V-Ray để có thể vận hành một cách tốt nhất.

Bạn có thể mở phiên bản phần mềm Vray cùng lúc không?

 
Câu trả lời là không! Phiên bản cũ hơn sẽ được gỡ cài đặt. Khi nâng cấp giấy phép, bạn nên giữ lại giấy phép cũ để có thể cài đặt phiên bản cũ hơn khi cần.

Cáp phép như thế nào?

 
V-Ray cho Revit và cho 3ds Max có thể được cấp phép để sử dụng như Dongle cũng như trực tuyến thông qua giao diện trình duyệt web. V-Ray cho SketchUp và cho Rhino chỉ có thể được cấp phép khi nó có Dongle.
Giấy phép trực tuyến sẽ được kết nối với tài khoản của VRay để đăng nhập vào hỗn loạngroup.com. Kết nối Internet phải hoạt động.
Giấy phép V-Ray có thể “mượn” cho một hoạt động ngoại tuyến trong 14 ngày đối với những người dùng khác. Nếu bạn không làm việc với V-Ray nữa và ai đó muốn sử dụng giấy phép, bạn có thể phát hành giấy phép từ V-Ray cho Giao diện Revit.
Các câu hỏi thường liên quan đến phần mềm V-ray (phần 1)

Giấy phép cho thuê có thể đồng bộ hóa không?

 
Hoàn toàn có thể. Khi bạn mua giấy phép, việc bán sẽ đồng bộ hóa điều đó cho bạn.
Các câu hỏi thường liên quan đến phần mềm Vray (phần 1)

SWAM Là Gì ?

 
SWARM là Hệ thống kết xuất phân tán cho Vray cho phép người dùng kết xuất dự án của họ trên nhiều máy cùng một lúc. Nó được điều khiển bằng giao diện dựa trên web.

Cách hoạt động của SWAM

 
Dịch vụ SWARM cho V-ray phải được cài đặt trong tất cả các máy sử dụng trong quá trình kết xuất mạng. Sau đó, bạn có thể kích hoạt V-Ray SWARM trong Revit, bằng cách điều hướng đến cài đặt kết xuất của V-Ray.

Phương thức SWAM có cần internet không?

 
Không, tất cả các máy phải được kết nối bằng mạng LAN.
Trên đây là Các câu hỏi thường liên quan đến phần mềm V-ray (phần 1). Ngoài ra, Hưng Danh còn cung cấp các giải pháp về bộ máy sử dụng Vray cho cá nhân và doanh nghiêp. Bạn có thể tham khảo tại đây

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.