Render là kết xuất đồ họa hay gọi ngắn gọn là kết xuất. Là quá trình liên quan tạo ra hình ảnh hai chiều hoặc ba chiều. Từ một mô hình bằng các chương trình máy tính. Kết xuất chủ yếu được sử dụng trong thiết kế kiến ​​trúc, trò chơi điện tử, phim hoạt hình, trình mô phỏng, hiệu ứng đặc biệt trên TV… Các kỹ thuật và tính năng được sử dụng thay đổi tùy theo mỗi dự án. Kết xuất giúp tăng hiệu quả và giảm chi phí trong thiết kế.

Có hai loại kết xuất: kết xuất trước và kết xuất thời gian thực. Sự khác biệt nổi bật giữa cả hai nằm ở tốc độ diễn ra quá trình tính toán. Và hoàn thiện hình ảnh.

Real-Time Rendering – Kết xuất thời gian thực: Kỹ thuật kết xuất tiên tiến sử dụng trong đồ họa và game tương tác. Hình ảnh được tạo với tốc độ nhanh. Vì trong những môi trường này tương tác của người dùng cao. Nên cần phải tạo hình ảnh theo thời gian thực. Phần cứng đồ họa chuyên dụng và việc biên dịch trước thông tin có sẵn đã cải thiện hiệu suất của loại kết xuất này.

Pre-Rendering – Kết xuất trước: Kỹ thuật kết xuất này được sử dụng trong các môi trường không quan trọng tốc độ. Và các phép tính hình ảnh được thực hiện bằng các đơn vị xử lý trung tâm đa lõi. Thay vì phần cứng đồ họa chuyên dụng như Real-Time Rendering. Kỹ thuật dựng hình này chủ yếu được sử dụng trong hoạt hình. Và hiệu ứng hình ảnh, trong đó hiệu ứng ảnh thực cần phải ở tiêu chuẩn cao nhất có thể.