Bàn phím máy tính (tiếng Anh: computer keyboard) là một thiết bị kiểu máy đánh chữ. Sử dụng cách sắp xếp các nút hoặc phím bấm để hoạt động như đòn bẩy cơ học hoặc công tắc điện tử. Sau sự suy giảm của thẻ đục lỗ và băng giấy. Tương tác qua bàn phím kiểu teleprinter trở thành phương thức nhập liệu chính cho máy tính.

Các phím trên bàn phím (nút) thường có các ký tự được khắc hoặc in trên chúng. Và mỗi lần nhấn phím thường tương ứng với một ký hiệu viết đơn. Tuy nhiên, việc tạo một số biểu tượng có thể yêu cầu nhấn và giữ một số phím đồng thời hoặc theo trình tự. Trong khi hầu hết các phím bàn phím tạo ra chữ cái, số hoặc ký hiệu (ký tự). Các phím khác hoặc nhấn phím đồng thời có thể tạo ra hành động hoặc thực hiện các lệnh máy tính.

Trong sử dụng bình thường. Bàn phím được sử dụng làm giao diện nhập văn bản để nhập văn bản và số vào trình soạn thảo văn bản.Trình soạn thảo text hoặc bất kỳ chương trình nào khác. Trong một máy tính hiện đại. Việc giải thích các phím bấm thường được dành cho phần mềm. Bàn phím máy tính phân biệt từng phím vật lý với mọi phím khác. Và báo cáo tất cả các lần nhấn phím cho phần mềm điều khiển. Bàn phím cũng được sử dụng để chơi game trên máy tính. Có thể là bàn phím thông thường hoặc bàn phím có tính năng chơi trò chơi đặc biệt. Có thể đẩy nhanh các tổ hợp phím được sử dụng thường xuyên.