Máy tính Hưng Danh

Tin Tức

NVIDIA RTX Voice đã hoạt động trên GTX

Công nghệ lọc âm thanh giờ đây sẽ hoạt động với card đồ họa Nvidia GeForce GTX. Theo phát hiện của một reviewer nổi tiếng, NVIDIA RTX Voice hoạt động với các card GeForce GTX cũ. Như dòng NVIDIA GTX 600 dựa trên Kepler-base. NVIDIA đã bổ sung hỗ trợ...

Đọc thêm