Máy tính Hưng Danh

Tin Tức

NVIDIA mở rộng Chương trình Truy cập Sớm cho Dự án Monterey của VMware để Kích hoạt Trung tâm Dữ liệu An toàn, Tăng tốc

NVIDIA mở rộng Chương trình Truy cập Sớm cho Dự án Monterey của VMware để Kích hoạt Trung tâm Dữ liệu An toàn, Tăng tốc

Lenovo Tham đã gia Chương trình Truy cập Sớm của NVIDIA. Mở rộng phạm vi tiếp cận của: NVIDIA BlueField DPU-Powered VMware Hybrid Clouds Thứ ba, ngày 5 tháng 10 năm 2021. NVIDIA hôm nay thông báo họ đang mở rộng hợp tác với Lenovo. Nó bao gồm việc tham gia vào...

Đọc thêm