Máy tính Hưng Danh

Kiến thức IT

Nvidia AI

NVIDIA VÀ AI: ỨNG DỤNG TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO VÀO MỌI KHÍA CẠNH CỦA LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

NVIDIA VÀ AI: ỨNG DỤNG TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO VÀO MỌI KHÍA CẠNH CỦA NỀN CÔNG NGHIỆP Computex được công nhận là hội nghị công nghệ lớn nhất thế giới tập trung vào ngành CNTT và IoT. Năm nay Computex đã mời Jerry Chen, người đứng đầu Bộ phận Phát...

Xem thêm