Máy tính Hưng Danh

Kiến thức IT

Nvidia mở ra ‘metaverse cho kỹ sư’ bằng cách thêm hàng triệu người dùng Blender vào Omniverse

Omniverse cho phép người dùng Blender truy cập các tính năng và các ứng dụng liên quan. Hiện tại Omiverse đã phát triển lên hơn 50.000 người dùng Blender. Và Nvidia hy vọng sẽ mở rộng lên đến hàng triệu người dùng Blender. Nhờ vào Omniverse người dùng có...

Đọc thêm